Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 760 alebo napíšte nám!

Doplnkové dôchodkové sporenie zabezpečí dôstojnú penziu

| Author: Katarína Petríková

Dôchodkové sporenie je beh na dlhú trať. Okrem klasického sociálneho poistenia existujú aj iné možnosti prípravy na bezstarostné užívanie jesene života. 

III. pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je vyslovene dobrovoľné a vytvorené z dodatočných prostriedkov, ktoré sa rozhodnete investovať na zabezpečenie dôchodku. Atraktivita tohto piliera spočíva v dvoch veciach:

  1. Do sporenia môžete zapojiť aj Vášho zamestnávateľa. To, či bude prispievať závisí od jeho dobrovoľného rozhodnutia. Najčastejšie sa výška príspevku rovná 2 % z vymeriavacieho základu, príp. z hrubej mzdy.
  2. Pri sporení v III. pilieri si môžete uplatniť daňovú výhodu. Sporitelia majú možnosť odrátať od základu dane sumu zaplatených príspevkov, ktorá nesmie byť vyššia ako 180 eur za jeden rok. Výhodu môžu čerpať iba ten, kto do tohto piliera vstúpil po 1. januári 2014, alebo ten, kto podpísal so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. 

Sporenie v III. pilieri pomôže zabezpečiť doplnkový príjem v starobe alebo v invalidite. Pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a zamestnávatelia im doň musia prispievať. Rizikové povolanie je také, pri ktorom hrozí nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Tieto práce sú zaradené do 3. a 4. kategórie.

Komu sa oplatí sporiť v III. pilieri?

DDS je výhodné iba vtedy, ak získate príspevky od zamestnávateľa. Pokiaľ Vám zamestnávateľ neprispieva, vyberte si radšej efektívnejší spôsob zhodnocovania úspor. Doplnkové dôchodkové spoločnosti ponúkajúce III. pilier aj bez príspevkov zamestnávateľa nie sú v porovnaní s inými formami sporenia na trhu konkurencieschopné. Výnosy piliera nie sú dostatočne vysoké na to, aby mohli konkurovať najmä zahraničným správcom fondov. Navyše, sporenie v III. pilieri je relatívne drahé a prostriedky v ňom sú viazané. 

Ak Vám do dôchodku ostáva viac ako 10 rokov, v úvodných fázach sporenia odporúčame siahnuť po rizikovejších fondoch, ktoré majú vysoký podiel akcií a vysokú volatilitu.

Plusy a mínusy III. piliera   

(+) príspevky od zamestnávateľa     

(+) zamestnávatelia môžu príspevky zahrnúť do daňových výdavkov, a to až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a účastníka sporenia – zamestnanca. 

(+) možnosť zníženia základu dane o sumu rovnú ročným príspevkom, max. do 180 eur

(+) široký výber a možnosť zmeniť doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo fond         

(+) dedičnosť - v prípade úmrtia sporiteľa sú nasporené prostriedky predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe uvedenej na účastníckej zmluve    

(-) časté novelizácie a legislatívne úpravy

(-) oproti zahraničným podielovým fondom sú fondy III.piliera nákladné na poplatky a výkonnostne zaostávajú       

(-) viazanosť prostriedkov - nie je možné vyberať prostriedky pred dosiahnutím dôchodkového veku

(-) nie každý zamestnávateľ poskytuje príspevky do III. piliera      

(-) ak už zamestnávateľ príspevky pre svojich zamestnancov poskytuje, tak iba do DDS, s ktorými sa zmluvne dohodol 

FAQ

Čo robiť v prípade, ak mením zamestnávateľa? Bude mi môcť nový zamestnávateľ prispievať na moju existujúcu účastnícku zmluvu?

Ak meníte zamestnávateľa, nie je potrebné uzatvárať účastnícku zmluvu v novej DDS. Ak nový zamestnávateľ poskytuje zamestnancom benefit príspevku do III. piliera, môže prispievať aj na pôvodnú účastnícku zmluvu. V prípade, že zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s Vašou DDS, je povinný tak urobiť do 30 dní odo dňa, kedy sa dozvedel o Vašej účastníckej zmluve v tejto spoločnosti. Ak máte viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz na účet tej DDS, ktorú si sami zvolíte. V zmysle účastníckej zmluvy ste povinný oznamovať DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, a teda aj zmeny týkajúce sa údajov o zamestnávateľovi.

Ako môžem prestúpiť z jednej DDS do inej DDS? 

Prestup do inej DDS je bezplatný po uplynutí jedného roka od podpísania zmluvy. Žiadosť sa podáva písomne na tlačive spoločnosti, ku ktorej je potrebné priložiť fotokópiu zmluvy uzatvorenej s inou DDS. Súčasná DDS prevedie nasporené finančné prostriedky do druhej DDS, pričom zákonom stanovená lehota na tento prevod je 1 mesiac. 

Môžem prestúpiť medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi v rámci jednej spoločnosti?

Áno, zákon ani dávkové plány nijakým spôsobom neobmedzujú prestupy medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi. Na základe zmeny účastníckej zmluvy teda môžete prestúpiť v rámci jednej DDS z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného. Zmeniť môžete aj pomer rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2022 advholding.sk