Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377 alebo napíšte nám!

Všetko, čo potrebujete vedieť o kreditných kartách

| Author: Katarína Petríková

Výdavky sa nedajú vždy do detailov naplánovať, a preto sa čas od času môže kreditná karta zísť každému z nás. Ako záložný zdroj financií ju môžete využiť aj pri prečerpaní denného limitu debetnej karty. 

Kreditná karta je úverová karta s poskytnutým určeným úverovým limitom. Banka poskytnutím kreditky schváli klientovi určitý úverový limit a do výšky tohto limitu môže úver využívať. Kreditná platobná karta nie je viazaná na existenciu bežného účtu. 

Jej využívanie sa odporúča najmä na uhrádzanie platieb v obchodoch, pretože tie nie sú spoplatnené. Naopak, pri výbere z bankomatov už musíte rátať s poplatkami, a to bez ohľadu na to, či ide o výber z vlastnej alebo konkurenčnej banky. Výber môže byť spoplatnený buď fixným poplatkom do výšky 15 eur, alebo ako percento z vyberanej sumy (najčastejšie 2 %). 

Od klasického bankového úveru alebo pôžičky sa kreditná karta odlišuje revolvingovým typom úveru, bezúročným obdobím a rôznymi vernostnými programami.

Revolvingový úver

Ide o automaticky obnovovaný úver, ktorý je možné čerpať opakovane vždy do výšky disponibilných prostriedkov na karte. Pri vydaní kreditnej karty vám banka nastaví úverový limit, do výšky ktorého si môžete požičiavať peniaze.

Pred prvým použitím karty máte k dispozícii celý limit a každou platbou sa časť limitu spotrebuje, čím vzniká dlžný zostatok. Vložením peňazí na kartu sa dlžný zostatok zníži a zároveň sa navýši suma disponibilných prostriedkov. 

Držiteľ kreditnej karty má svoj úver k dispozícií vždy aj bez toho, aby oň musel opakovane žiadať. Využiť ho môže prakticky na čokoľvek – na výber hotovosti z bankomatu, internetové platby alebo platby v obchodoch. Niektoré banky na vyžiadanie prevedú peniaze z kreditnej karty na bežný účet klienta, a tak je možné uhradiť z kreditnej karty aj účty za energie či telefón. 

Bezúročné obdobie 

Plusom využívania kreditnej karty je bezúročné obdobie, ktoré zvyčajne trvá od 40 do 55 dní. Ak chce klient toto bezúročné obdobie využiť, musí do stanoveného termínu vrátiť na kartu všetko, čo v predchádzajúcom mesiaci minul, a to vrátane prípadných účtovaných poplatkov. Ide teda o jediný úver, za ktorý nezaplatíte ani cent, ak požičanú sumu vrátite počas bezúročného obdobia.

Uvedené sa však nevzťahuje na hotovostné výbery z bankomatov, ktoré sa úročia odo dňa ich zaúčtovania na kartovom účte.  

Vernostné programy

Užívatelia kreditných kariet majú možnosť využívať aj rôzne formy odmeňovania. Vernostné programy bánk sú zamerané najmä na odpúšťanie poplatkov. Širšie možnosti majú užívatelia kreditných karier, ktoré boli vydané bankou a jej spolupracujúcim partnerom z komerčnej sféry (co-brandované kreditné karty).

Najčastejšími vernostnými programami sú

  • programy založené na zbieraní bodov – body získavate každým nákupom zaplateným kreditnou kartou. Neskôr je možné nazbierané body použiť ako zľavu pri ďalšom nákupe alebo vymeniť za zľavovú poukážku.  ​
  • cash-back program - banka Vám časť uhradenej sumy vráti späť na kartu (spravidla vo výške od 0,5 % do 3 %), a to buď jedenkrát mesačne, alebo až po dosiahnutí určitej výšky nazbieraných prostriedkov.​
  • programy založené na vylepšovaní parametrov kreditnej karty - odmena je podmienená minimálnym počtom alebo minimálnou sumou transakcií realizovaných kartou za určité obdobie. Klienti môžu ako domenu za splnenie stanovených podmienok získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu, nižší ročný poplatok za kartu, príp. sa môže poplatok úplne zrušiť. 

Dobrý sluha, zlý pán 

Nepretržitý prístup k finančnej rezerve v sebe skrýva okrem veľkých výhod aj riziká. Tie by sa však uvedomelého spotrebiteľa nemali dotknúť. Najdôležitejšie je raz mesačne uhrádzať aspoň minimálnu splátku čerpaných finančných prostriedkov, pretože pokiaľ klient požičané peniaze nespláca, karta sa zablokuje až do úhrady požadovanej splátky. V prípade, že povinná splátka nie je opakovane uhradená, po zmluvne dohodnutej dobe pristupujú banky k zosplatneniu celého úverového rámca. 

Keďže výdavky sa nedajú vždy do detailov naplánovať, čas od času sa môže kreditná karta zísť každému z nás. Užitočná môže byť aj pri cestovaní, pretože v niektorých zahraničných hoteloch alebo obchodoch nie sú debetné karty akceptované. Ako záložný zdroj financií ju môžete využiť aj pri prečerpaní denného limitu debetnej karty. 

Aké si správne vybrať? 

Ak chcete platiť kartou každodenné nákupy a viete, že všetky minuté peniaze raz mesačne vrátite späť, vyberte si kartu s dlhším bezúročným obdobím a nízkymi poplatkami.  

V prípade, že máte v pláne prostredníctvom karty kúpiť niečo väčšie a nákup chcete uhrádzať v mesačných splátkach, vyberte si kartu s najnižším možným úrokom. Nízky úrok voľte aj vtedy, ak neplánujete využívať bezúročné obdobie a viete, že kartu použijete aj na hotovotný výber z bankomatu, na ktorý sa nevzťahuje bezúročné obdobie.

Pokiaľ chcete pri každej platbe kartou niečo ušetriť, vyberte si kartu s bonusovým alebo cash-back programom.  Dbajte však na využívanie bezúročného obdobia. V opačnom prípade miniete všetky ušetrené peniaze na úroky či poplatky. 


Povedzte o tom svojim známym

Komentáre k článku
Súvisiace články
Všetky práva vyhradené © 2023 advholding.sk