Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377 alebo napíšte nám!

GENEROVANIE DOKUMENTOV NA ZALOŽENIE S.R.O.

 

Rozhodli ste sa začať podnikať a rozbehnúť vlastný biznis? Ste na správnom mieste, s naším generátorom dokumentov na založenie s.r.o. to bude úplne jednoduché. Stačí vyplniť online dotazník kliknutím na modré tlačidlo "CHCEM GENEROVAŤ DOKUMENTY NA ZALOŽENIE S.R.O." a všetko ostatné vybavíme za vás. Zaberie vám to približne 10 minút času.

 

CHCEM GENEROVAŤ DOKUMENTY
NA ZALOŽENIE S.R.O.

 

 

 

Pred samotným generovaním si dôkladne premyslite:

OBCHODNÉ MENO 

Nesmie byť totožné s inou už vzniknutou s.r.o., skontrolovať si ho môžete na www.orsr.sk tak, že kliknete na "Vyhľadávanie podľa: obchodného mena", kde do kolónky "Obchodné meno" vpíšete názov svojej spoločnosti. 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Adresa, ktorá bude ako sídlo zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Môžete si ho zriadiť kdekoľvek na Slovensku, vo svojom byte alebo v rodinnom dome, v prenajatom priestore alebo ako virtuálne sídlo. 

KTO BUDE KONATEĽOM A KTO SPOLOČNÍKOM

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, oprávneným spoločnosť riadiť a konať za ňu. Spoločník sa podieľa na spoločnosti peňažným alebo nepeňažným vkladom.

PREDMET PODNIKANIA

Činnosť, ktorej sa budete venovať za účelom dosiahnutia zisku. Nemusíte sa venovať len jednému predmetu podnikania, môžete aj viacerým, pretože niektoré predmety podnikania na seba nadväzujú. Vybrať si môžete z voľných živností kliknutím na https://lnk.sk/wbf4 (nevyžaduje sa odborná spôsobilosť) alebo z remeselných alebo viazaných živností kliknutím na https://lnk.sk/nxeo (vyžaduje sa odborná spôsobilosť, ktorú je potrebné preukázať napr. výučným listom, vysokoškolským diplomom a pod.).

 

Postup, ako si vygenerujete dokumenty na založenie s.r.o.:

1. Kliknite na tlačidlo "Chcem generovať dokumenty na založenie s.r.o.". Vyplňte online dotazník pozostávajúci z dvoch krokov, v prvom kroku kontaktné údaje, v druhom kroku informácie potrebné k zriadeniu vášho nového podnikania.

2. Na základe vyplneného dotazníka vám bude vygenerovaná kompletná dokumentácia a odoslaná na váš e-mail. Kompletnú dokumentáciu si vytlačte, podpíšte a tie dokumenty, na ktorých je uvedené "úradne overený podpis" overte na mestskom úrade alebo u notára.

3. Zašlite nám scan podpísanej kompletnej dokumentácie a všetky ostatné úkony zabezpečíme za vás. Vaša spoločnosť bude zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky do 2 - 4 týždňov odo dňa obdržania podpísanej dokumentácie.

4. Po úspešnom zápise spoločnosti do obchodného registra vám zašleme osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o vykonaní zápisu ORSR, aktuálny výpis z ORSR  (v elektronickej podobe).

 

Po zapísaní vašej spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky nezabudnite na to, že:

STE POVINNÝ

Komunikovať so štátom elektronicky, a preto si musíte vybaviť elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (aj mimo trvalého pobytu). Pri procese vybavenia si zvolíte osobný kód BOK, dostanete čítačku čipových kariet a postup na nainštalovanie softvéru do počítača/notebooku. Elektronická komunikácia zahŕňa: elektronické služby a elektronickú schránku ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.skkomunikáciu s daňovým úradom cez www.financnasprava.skkomunikáciu so Sociálnou poisťovňou cez www.socpoist.skpodpisovanie dokumentov elektronickým podpisom. Pripomíname nastavenie notifikačnej SMS správy alebo e-mailu, ktoré Vás upozornia no novú poštu ihneď po jej doručení do schránky. Nemusíte sa do nej tak prihlasovať každý deň, aby ste zistili, či obsahuje nové správy. 

Zriadiť podnikateľský účet v banke, k čomu je potrebný originálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky. Za poplatok vám ho vydá Slovenská pošta, a.s.. Taktiež budete potrebovať zakladateľskú listinu, prípadne iné dokumenty v závislosti od podmienok banky, v ktorej si budete zakladať účet. 

Označiť sídlo spoločnosti (aj prevádzkareň) celým obchodným menom.  V prípade prenajatých priestorov ho uveďte pri vchode do budovy, napr. na spoločnú tabuľu alebo na fasádu domu a tiež na poštovú schránku. Ak máte sídlo v rodinnom dome, označte prvé uzamykateľné dvere (plotová brána) a tiež poštovú schránku. Ak máte sídlo v byte, celé obchodné meno uveďte pri vstupe do bytovky na zvonček, na poštovú schránku a tiež na dvere pri vstupe do bytu. 

Zabezpečiť spracovanie účtovníctva, môže využiť aj naše služby vedenia účtovníctva a spracovania mzdovej agendy.

 

NIE STE POVINNÝ

Oznamovať založenie s.r.o. daňovému úradu, registráciu vykonáme za vás, pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ) vám bude zaslané poštou do 21 dní na adresu sídla spoločnosti (IČO je pridelené automaticky).

Oznamovať založenie s.r.o. Sociálnej a zdravotnej poisťovni, ak nezamestnávate žiadneho zamestnanca.

 

MÔŽETE, ALE NEMUSÍTE

Využiť naše podnikateľské optimalizácie na zníženie nákladov, služby vedenia účtovníctva a spracovanie mzdovej agendy, najvýhodnejšie podnikateľské poistenie a dotácie od štátu.

V prípade potreby vykonať akékoľvek zmeny (doplnenie a výmaz spoločníka/konateľa, zmena sídla spoločnosti, doplnenie predmetu podnikania…).

Mať pečiatku.

Všetky práva vyhradené © 2024 advholding.sk