Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377 alebo napíšte nám!

GENEROVANIE DOKUMENTOV NA OHLÁSENIE ŽIVNOSTI

 

Rozhodli ste sa byť sami sebe pánom a začať podnikať? Výborná voľba! Váš príjem bude vyšší ako pri práci na pracovnú zmluvu, môžete si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %, pri obrate do 6798 € neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne a ako podnikateľ máte najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie v prípade, že nemáte žiadne náklady. Stačí vyplniť online dotazník kliknutím na modré tlačidlo "CHCEM GENEROVAŤ DOKUMENTY NA OHLÁSENIE ŽIVNOSTI" priamo z pohodlia Vášho domova. Bude to rýchle a jednoduché, zaberie Vám to približne 10 minút času.

 

CHCEM GENEROVAŤ DOKUMENTY
NA OHLÁSENIE ŽIVNOSTI

 

Pred samotným generovaním si dôkladne premyslite:

 

OBCHODNÉ MENO 

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Musí obsahovať meno a priezvisko, za ktorým môže byť aj dodatok, napr. Ján Novák - stolár. Môžete si ho overiť na www.zrsr.sk tak, že kliknete na "Vyhľadať podľa obchodného mena" a do kolónky "Obchodné meno" vpíšete svoje obchodné meno.

MIESTO PODNIKANIA

Adresa, ktorá bude ako miesto podnikania zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky. Môžete si ho zriadiť kdekoľvek na Slovensku  vo svojom byte alebo v rodinnom dome, v prenajatom priestore alebo ako virtuálne sídlo. Najčastejšie to je ale adresa trvalého bydliska, čiže doma v byte alebo v rodinnom dome.

PREDMET PODNIKANIA

Činnosť, ktorej sa budete venovať za účelom dosiahnutia zisku. Nemusíte sa venovať len jednému predmetu podnikania, môžete aj viacerým, pretože niektoré predmety podnikania na seba nadväzujú. Vybrať si môžete z voľných živností kliknutím na https://lnk.sk/wbf4 (nevyžaduje sa odborná spôsobilosť) alebo z remeselných alebo viazaných živností kliknutím na https://lnk.sk/nxeo (vyžaduje sa odborná spôsobilosť, ktorú je potrebné preukázať napr. výučným listom, vysokoškolským diplomom a pod.).

 

Postup, ako si vygenerujete dokumenty na ohlásenie živnosti.:

1. Kliknite na tlačidlo "Chcem generovať dokumenty na ohlásenie živnosti". Vyplňte online dotazník pozostávajúci z dvoch krokov, v prvom kroku kontaktné údaje, v druhom kroku informácie potrebné k zriadeniu vášho nového podnikania.

2. Na základe vyplneného dotazníka vám zašleme plnomocenstvo na podpis. Plnomocenstvo si vytlačte, podpíšte a scan podpísaného plnomocenstva zašlite na e-mail odosielateľa. Všetky ostatné úkony vrátane generovania kompletnej dokumentácie zabezpečíme za vás. 

3. Po úspešnom ohlásení živnosti do Živnostenského registra Slovenskej republiky vám zašleme osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) v elektronickej podobe do 3 dní odo dňa vygenerovania kompletnej dokumentácie.

4. Prevádzkovať živnosť môžete už dňom ohlásenia živnosti alebo neskorším dňom, ktorý je v ohlásení uvedený ako deň začatia živnosti.

 

Po zapísaní ohlásení vašej živnosti do Živnostenského registra Slovenskej republiky nezabudnite na to, že:

STE POVINNÝ

Komunikovať so štátom elektronicky, a preto si musíte vybaviť elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (aj mimo trvalého pobytu). Pri procese vybavenia si zvolíte osobný kód BOK, dostanete čítačku čipových kariet a postup na nainštalovanie softvéru do počítača/notebooku. Elektronická komunikácia zahŕňa: elektronické služby a elektronickú schránku ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.skkomunikáciu s daňovým úradom cez www.financnasprava.skkomunikáciu so Sociálnou poisťovňou cez www.socpoist.skpodpisovanie dokumentov elektronickým podpisom.

Označiť miesto podnikania (aj prevádzkareň) celým obchodným menom.  V prípade prenajatých priestorov ho uveďte pri vchode do budovy, napr. na spoločnú tabuľu alebo na fasádu domu a tiež na poštovú schránku. Ak máte miesto podnikania v rodinnom dome, označte prvé uzamykateľné dvere (plotová brána) a tiež poštovú schránku. Ak máte sídlo v byte, celé obchodné meno uveďte pri vstupe do bytovky na zvonček, na poštovú schránku a tiež na dvere pri vstupe do bytu. 

Zabezpečiť eKasu v prípade, ak spĺňate tieto tri podmienky súčasne - 1. vykonávate podnikateľskú činnosť, 2. prijímate tržbu v hotovosti na predajnom mieste, 3. predávate tovar alebo poskytujete vymedzenú službu.

Po zriadení prevádzkarne po ohlásení živnosti nahlásiť túto skutočnosť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne.

Zabezpečiť spracovanie účtovníctva, môže využiť aj naše služby vedenia účtovníctva a spracovania mzdovej agendy.

Po prekročení ročnej hranice príjmov za predchádzajúci rok (6 798 €) platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Pri prijatí zamestnanca splniť registračné povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňovému úradu.

 

NIE STE POVINNÝ

Oznamovať ohlásenie živnosti Sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňovému úradu. Živnostenský úrad vykoná automaticky tieto oznamovacie povinnosti a do 3 dní vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení (tzv. kartička DIČ) a zašle na adresu prostredníctvom pošty.

 

MÔŽETE, ALE NEMUSÍTE

Využiť naše podnikateľské optimalizácie na zníženie nákladov, služby vedenia účtovníctva a spracovanie mzdovej agendy a najvýhodnejšie podnikateľské poistenie. 

Zabezpečiť program na vystavovanie faktúr.

V prípade potreby vykonať akékoľvek zmeny (doplniť predmet podnikania, pozastaviť alebo zrušiť živnosť...).

Mať pečiatku.

Všetky práva vyhradené © 2024 advholding.sk