Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377 alebo napíšte nám!

AKO SI SPRÁVNE NASTAVIŤ ŽIVOTNÉ POISTENIE A ZÍSKAŤ POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

 

V každom živote človeka sa objaví situácia, na ktorú sa vopred nevie pripraviť a naruší mu tak rodinný život a rozpočet, a keď je daný človek aj podnikateľom, tak takáto situácia je spôsobilá narušiť aj celé podnikanie. Preto je priam žiadúce byť finančne zodpovedný  najmä voči svojej rodine prostredníctvom správne nastaveného životného poistenia, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť rodinných členov v prípade úmrtia poisteného (živiteľa rodiny, podnikateľa...) a zabezpečiť poisteného (živiteľa rodiny, podnikateľa...) v prípade ťažkého zranenia s trvalými následkami, vážnych chorôb, invalidity či práceneschopnosti.

 

Každá takáto zdravotná komplikácia s výpadkom príjmu môže ohroziť finančnú stabilitu rodiny. Ešte väčší význam má životné poistenie v prípade, ak okrem zdravotných komplikácií je navyše potrebné vyplatiť zostatok hypotéky či leasingu na auto. Netreba zabúdať ani na invaliditu, ktorá je v oblasti životného poistenia veľmi podceňovaná. Tu je potrebné si uvedomiť, že priemerná výška invalidného dôchodku v prípade invalidity nad 70 % značí mesačne len 416,30 €. Vedeli by ste s touto sumou pokryť základné potreby rodiny a dôstojne vyžiť? Málokto na túto otázku odpovie áno. Životné poistenie je ideálna voľba pre každého, kto pracuje, podniká, je živiteľom rodiny a chce mať istotu, že mu nečakaná životná udalosť nenaruší jeho rozpočet a teda životný štandard. 

Cítite potrebu ochrániť seba a svoju rodinu pred ťažkou životnou situáciou? Máte obrovský pocit zodpovednosti, čo nastane, keď...? Sme tu pre vás! Nastavíme vám životné poistenie s kvalitným poistným krytím rizík, ktoré bude zodpovedať vašim potrebám a finančným možnostiam. Stačí vyplniť online dotazník kliknutím na modré tlačidlo "CHCEM NASTAVIŤ KVALITNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE", čo vám zaberie približne 5 minút času. 

 

CHCEM NASTAVIŤ
KVALITNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

 

Najčastejšie otázky klientov pri nastavovaní životného poistenia

 

1. AKÉ RIZIKÁ BY MALO ZAHŔŇAŤ ŽIVOTNÉ POISTENIE?

V závislosti od toho, či ste jednotlivec alebo máte rodinu a deti, či ste zamestnancom alebo vykonávate podnikateľskú činnosť, či čerpáte úver, hypotéku alebo inú pôžičku, je potrebné nastaviť poistenie adekvátnych rizík, ktoré budú zodpovedať vašim potrebám a budú šité priamo na vás. Medzi najčastejšie riziká patria:

  • akákoľvek smrť
  • smrť úrazom
  • invalidity
  • trvalé následky úrazu
  • závažné choroby
  • operácie
  • práceneshcopnosť
  • hospitalizácia
  • doba nevyhnutnej liečby úrazu

2. OD ČOHO ZÁVISÍ MESAČNÁ VÝŠKA POISTNÉHO?

Mesačná výška poistného by mala predstavovať 5 - 10 % z čistého mesačného príjmu. Závisí od výšky nastavených poistných súm (výšky poistných plnení od poisťovne), od rizikovosti povolania, od veku a zdravotného stavu. Samozrejme, mesačnú výšku poistného prispôsobíme vašej momentálnej životnej situácii. 

3. AKO SA STANOVUJE VÝŠKA POISTNEJ SUMY?

Výška poistnej sumy sa nastavuje podľa výšky násobku ročnej (rozsah standard) alebo dvojročnej (rozsah exclusive) straty príjmu pri dlhodobejších úrazoch a ochoreniach alebo podľa výšky mesačnej straty príjmu pre prípad krátkodobejších úrazov alebo chorôb. 

4. SÚ VIACERÉ DRUHY ŽIVOTNÉHO POISTENIA? V ČOM SA ODLIŠUJÚ A KTORÝ DRUH JE VHODNÝ PRE MŇA?

Vo všeobecnosti existujú 3 druhy životného poistenia,  investičné, kapitálové a rizikové. Investičné a kapitálové životné poistenie sú už prežitkami dnešnej doby, keďže majú sporiacu zložku a uzatvorené ich má len ten, kto nezískal tie správne informácie. Najvhodnejším druhom životného poistenia je teda rizikové, kde sa celé poistné spotrebuje na poistené riziko.

5. MÁM SI V ŽIVOTNOM POISTENÍ AJ ŠETRIŤ?

Určite nie, šetrenie cez poisťovňu je častokrát späté s dvojnásobonou až trojnásobnou výškou poplatku za investovanie, z tohto dôvodu je ideálne samostatne uzatvoriť produkt na šetrenie, investovanie.

6. V AKOM VEKU JE VHODNÉ UZATVORIŤ ŽIVOTNÉ POISTENIE? MÔŽEM AJ VO VEKU 50 ROKOV ALEBO JE TO UŽ NESKORO?

Životné poistenie je možné uzatvoriť aj v mladšom, aj v pokročilom veku, avšak je potrebné uvedomiť si, že každým rokom výška poistného stúpa, preto je dôležité uzatvoriť ho v čo najmladšom veku a zafixovať si čo najnižšiu sumu poistného. Čím je človek mladší, uzatvoriť životné poistenie je najvýhodnejšie, naopak, čím je starší, tým je pre poisťovňu rizikovejší (zdravotné problémy) a cena je vyššia. 

7. MÔŽEM  V ŽIVOTNOM POISTENÍ POISTIŤ LEN SEBA?  

V životnom poistení je možné poistiť nielen seba, ale aj celú rodinu, teda manžela, prípadne manželku, deti, a tým je výrazný predpoklad na získanie množstevnej zľavy. 

8. V KTOREJ POISŤOVNI BUDEM MAŤ UZATVORENÉ ŽIVTONÉ POISTENIE?

Je potrebné zamerať sa na výber poisťovne s dlhoročnou tradíciou, silným zázemím (ideálne svetovým) a na skúsenosti s poistným plnením. Nie je rozhodujúca cena, ale kvalita poistného krytia a poistného plnenia.

9. ČO ROBIŤ, KEĎ MI VZNIKNE POISTNÁ UDALOSŤ?

Kontaktovať finančného sprostredkovateľa, ktorý uzatvoril životné poistenie. Práve on nahlási poistnú udalosť správnym spôsobom a bude vás informovať o ďalšom postupe.

Všetky práva vyhradené © 2023 advholding.sk