Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 760 alebo napíšte nám!

Vyznajte sa v investovaní

V skutočnosti nie je investovanie tak zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Stačí, ak porozumiete zakladným typom investícií a naučíte sa v nich orientovať. 

enlightened Čo je to investovanie?

Investovanie je ekonomická aktivita, ktorá spočíva v uložení peňazí za účelom dosiahnutia budúceho zisku. Investovať môžeme do vecí finančného alebo hmotného charakteru. 

enlightened Na čo si dávať pri investovaní pozor?

Každá investícia má tri základné parametre - výnos, riziko a likvidita

Pravdou je, že ideálna investícia neexistuje. Tento fakt predstavuje základné pravidlo, ktoré je nutné rešpektovať. Viacerí drobní investori neuspeli iba kvôli tomu, že tento princíp nepoznali alebo nerešpektovali. Je nutné si uvedomiť, že ponuky sľubujúce vysoký výnos a nulové riziko nie sú reálne. Vysoký výnos dosiahnete tým, že budete ochotný akceptovať vyššie riziko. Napr. investovanie do akcií je veľmi výnosné, no zároveň aj veľmi rizikové. Pri investovaní preto neverte sľubom, ktoré sú v rozpore so základnými investičnými princípmi.

Tieto pravidlá Vám pomôže pochopiť aj všeobecne používaná pomôcka, tzv. investičný trojuholník.
Na každom z jeho vrcholov je umiestnený jeden zo spomínaných parametrov - výnos, riziko a likvidita. Vo vnútri trojuholníka sa nachádza pomyselný bod, ktorý predstavuje zamýšľanú investíciu. Ak sa s týmto bodom priblížite k vysokému výnosu, vzdialite sa od nízkeho rizika. A naopak, čím viac sa priblížite k likvidite, tým viac sa vzdialite od výnosu.

enlightened Typy investícií

Investície môžno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Teraz si však uvedieme jednoduché rozdelenie podľa toho, do čoho budete investovať. 

yes Priame investície

Patria k nim napr. investície do akcií. V súčasnosti si prostredníctvom makléra môžu nakúpiť akcie na burze aj drobní investori. Podobnou investíciou je tiež nákup dlhopisov či hypotekárnych záložných listov. Všeobecne ide o priamy nákup cenných papierov. Výhodou týchto investícií je fakt, že cenný papier nakupujete priamo a neplatíte žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa. Nevýhodou je obtiažna diverzifikácia, teda rozloženie rizík do širokého portfólia.

yes Finančné produkty

Ide o bankové vklady na bežných účtoch, termínované vklady, dôchodkové fondy, stavebné sporenie, podielové fondy a pod. Finančné produkty sú spravidla vopred modifikované na zabezpečenie konkrétnych potrieb - stavebné sporenie je určené pre financovanie bývania, dôchodkové fondy zas pre zabezpečenie dôchodku. Podielové fondy predstavujú zaujímavú alternatívu k priamym investíciám do cenných papierov. Plusom investovania prostredníctvom finančných produktov je ľahká dostupnosť a všeobecná zrozumiteľnosť. Mínusom je ich zaťaženosť rôznymi poplatkami.

yes Reálne investície

Tieto investície sa spravidla spájajú aj s inou než materiálnou formou uspokojenia. Radosť z nového zberateľského kúsku či z nového bývania sú akousi "pridanou hodnotou" týchto investícií. Nevýhodou je spravidla zlá likvidita. Znamená to, že hľadanie kupca ochotného zaplatiť Vami požadovanú sumu môže byť zdĺhavé.

Všetky práva vyhradené © 2022 advholding.sk