Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 760 alebo napíšte nám!

Vyznajte sa v poistení

Zničenie majetku, invalidita či smrť. Toto všetko sú neštastné udalosti, ktoré nemožno predvídať. Nikto z nás si ich neželá, no aj tak sa občas niekomu prihodia. A práve v týchto situáciách by nás mali podržať naše uzatvorené poistenia. 

Ako si tieto produkty nastaviť tak, aby ste za ne neplatili zbytočne veľa a aby Vám poisťovne v prípade škody zaplatili to, čo budete potrebovať? 

enlightened Výber poistných rizík 

Rozbité okno či poškodené vchodové dvere dokážete zaplatiť aj sami, no oprava nehnuteľnosti zničenej požiarom je už finančne náročnejšia.

Uvedené platí aj pri životných a úrazových poisteniach. Ak ostanete v dôsledku dopravnej nehody invalidný, prichádzate o Vaše budúce príjmy. Invalidita je teda riziko, ktoré sa oplatí mať poistené. Množstvo z nás si ale platí aj poistky pre prípad drobných úrazov. Zlomenina nohy Vás síce môže na niekoľko týždňov vyradiť z pracovného života, no neohrozí Vašu finančnú kondíciu tak, ako spomínaná invalidita. Takáto poistka môže stáť aj 8 eur. Ak by ste túto sumu pravidelne investovali do akciového portfólia, v dvadsaťročnom horizonte by ste získali takmer 4000 eur. Z poistných rizík si vyberte iba tie, ktoré by ste sami finančne nezvládli. 

enlightened Akú sumu získate v krízových situáciách?

Je Vaša nehnuteľnosť poistená tak, aby ste v prípade totálnej škody dostali peniaze na postavenie rovnakej nehnuteľnosti? Nahliadnite do poistnej zmluvy a skontrolujte, či je poistená na novú hodnotu. Následne odhadnite, koľko by Vás dnes stála výstavba rovnakej nehnuteľnosti. Ak medzi Vašim odhadom a poistnou sumou nie je veľký rozdiel, všetko je v poriadku. Pokiaľ sú tieto sumy výrazne odlišné, s veľkou pravdepodobnosťou je Vaša nehnuteľnosť podpoistená a poistenie platíte zbytočne. 

Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty. V praxi to znamená, že v prípade poistnej udalosti dôjde ku kráteniu poistného plnenia. Peniaze od poisťovne Vám teda nepomôžu vykompenzovať náklady na obnovu poisteného majetku.

enlightened Životné poistenie 

Životná poistka slúži k zabezpečeniu tých, ktorí sú na Vás finančne závislí. Vypočítajte, aká suma by Vašej rodine každý mesiac chýbala v rodinnom rozpočte. Ak nemáte príjem, ktorý nie je závislý na Vašej práci (napr. príjem z prenájmu), potom by poistná suma pre prípad smrti mala byť aspoň trojnásobne vyššia ako Váš ročný príjem.

Dôležitá je nielen poistná suma, ale aj mesačná platba za poistenie. Ak máte životnú poistku na 80 tisíc eur a platíte za ňu 120 eur mesačne, nepotešíme Vás. Takéto poistenie môže stáť aj podstatne menej. Mesačne zaň môžete uhrádzať iba 80 eur, pričom poistenie bude kryť rovnaké riziká. Pýtate sa, ako sa dá ušetriť na poistkách? Ak je to možné, zvoľte si vyššiu spoluúčasť. Týmto krokom dáte poisťovni najavo, že malé škody zvládnete sami a s tými veľkými potrebujete pomoc. Poisťovňa Vám za to ponúkne nižšiu sadzbu poistného.

enlightened Neplaťte za zbytočnosti

Viacerí ľudia platia poistenia, ktoré sú im úplne na nič. Ide o prípady, kedy pri uzatváraní poistky neoznámili poisťovni pravdivé informácie. Poistné podmienky však vždy obsahujú ustanovenie o tom, že v prípade uvedenia nepravdivých informácií sa môže znížiť alebo odmietnuť plnenie. Napr. pri uzatváraní poistenia pracovnej neschopnosti je dôležité uviesť nielen všetky súčasné, aj minulé zdravotné ťažkosti. V prípade, že Vašu pracovnú neschopnosť spôsobí napr. ochorenie pečene, poisťovňa si vyžiada výpis zo zdravotnej dokumentácie. Ak zistí, že ste pred niekoľkými rokmi prekonali žltačku a túto skutočnosť ste zatajili, môže dôjsť k zamietnutiu plnenia.

wink Extra tip 

Prejdite si Vaše poistky a skontrolujte, či neplatíte predražené a zbytočné poistenia.

Vždy poisťujte len to, čo nezvládnete vyriešiť sami a všetky ostatné poistky starostlivo zvážte. Ak si s niečím nebudete vedieť poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Všetky práva vyhradené © 2022 advholding.sk