Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 911 456 760 alebo napíšte nám!

Vyznajte sa v realitách

Vedeli ste, že súčasťou efektívneho investičného portfólia sú aj reality? 

Vlastníctvo nehnuteľnosti totiž vyvažuje nestálosť výnosov z kapitálového majetku, ktorý je daný kolísaním kapitálových trhov. Nehnuteľnosť môžete využiť hneď dvoma spôsobmi : 

yes pre neskorší predaj a realizáciu nárastu ceny, 

yes na prenájom a zaistenie trvalého pasívneho príjmu.

Na dosiahnutie zamýšľaných cieľov je potrebné dodržiavať isté pravidlá. Poďme sa na nich spoločne pozrieť. 

enlightened Rovnako ako pri iných investíciách, aj tu je potrebné zvážiť, s akým očakávaným výnosom je možné kalkulovať. Pri nehnuteľnostiach sa jeho ideálna hladina pohybuje okolo 5 % p.a. Vo výpočte umiestnite na stranu príjmov nájomné, pričom pre istotu počítajte s obsadenosťou iba desať či jedenásť mesiacov v roku. Výdavky tvoria náklady na údržbu, správu, opravy a poistenie. Odrátajte sumu výdavkov od sumy príjmov a výsledok porovnajte s nadobúdacou cenou. Na dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku pripočítajte ku kúpnej cene nehnuteľnosti aj všetky poplatky spojené s jej nákupom. 

enlightened Dôležitý je aj výber lokality, v ktorej sa bude nehnuteľnosť nachádzať. V porovnaní s veľkými alebo univerzitnými mestami sú možnosti prenájmu v menších mestách značne obmedzené. Zároveň sa tu ceny bytov pohybujú v nižších číslach, a preto je aj nájomné na nižšej úrovni. Po výbere vhodnej lokality sa pokúste zistiť, ako sa v budúcnosti zmení okolie Vašej investície. Pokiaľ krásny výhľad na krajinu pokazí pohľad na nákupné centrum alebo pod oknami povedie diaľnica, hodnota nehnuteľnosti môže výrazne klesnúť. 

enlightened Pred realizáciou nákupu nahliadnite do výpisu z katastra nehnuteľností. Dozviete sa v ňom informácie o vlastníkovi/vlastníkoch a prípadných obmedzeniach týkajúcich sa predmetu kúpy, ako sú napr. záložné práva v prospech tretích strán alebo vecné bremená. Tieto skutočnosti môžu kúpu značne skomplikovať alebo úplne prekaziť. Pozornosť venujte aj samotnej nehnuteľnosti. Na obhliadku si pozvite stavebného odborníka, ktorý Vám pomôže skontrolovať technický stav a odhaliť závady, ktoré by mohli ovplyvniť jej budúce užívanie.

enlightened Predlohou na spísanie kúpnej zmluvy môže byť vzorový formulár, ktorý nájdete voľne dostupný na internete. Vhodnejšie je však osloviť právnu kanceláriu zaoberajúcu sa touto problematikou.

enlightened Zvoľte si vhodný spôsob financovania. Najvyužívanejším nástrojom je hypotekárny úver, pri ktorom bude suma čistého nájomného pokrývať významnú časť hypotekárnej splátky. Pri tejto alternatíve financovania by malo platiť, že nehnuteľnosť je úplne splatená v momente plánovanej finančnej nezávislosti a nájomné tak bude vytvárať Váš pasívny príjem. Druhou možnosťou je investovanie prostredníctvom nástrojov kapitálového trhu, kedy až v okamihu blížiacej sa finančnej slobody nastane likvidácia časti kapitálového portfólia v prospech nákupu nehnuteľnosti. Oba spôsoby majú svoje plusy a mínusy, a preto konečné rozhodnutie závisí od Vašej povahy a vzťahu k jednej či druhej oblasti. 

enlightened Vopred si premyslite, komu chcete nehnuteľnosť prenajať. Ak to budú študenti alebo zahraniční robotníci, je prevdepodobné, že ich v byte bude bývať viac, a tak môžete získať trochu zaujímavejšie nájomné. Vyšší počet nájomníkov je však priamoúmerný s vyšším opotrebením nehnuteľnosti, preto počítate s väčšou rezervou na opravy. Nevýhodou bude môže byť vyššia fluktuácia. Pokiaľ máte záujem o dlhodobejší a pokojnejší prenájom, vhodným adeptom je napr. mladá rodina. 

enlightened Spísanie nájomnej zmluvy zverte do rúk príslušnej advokátskej kancelárii. Jej prípadné nedostatky Vás totiž výjdu oveľa drahšie ako suma, ktorú zaplatíte advokátovi za príslušný úkon.

Uvedený spôsob kúpy a predaja realít využijú investori, ktorí si na zabezpečenie finančnej nezávislosti vytvárajú vyvážené portfólio. Investori kupujúci nehnuteľnosti za účelom zisku prostredníctvom nárastu ich hodnoty musia zvládnuť oveľa rozsiahlejšiu problematiku a podstúpiť vyššie riziko. 

Všetky práva vyhradené © 2021 advholding.sk