Potrebujete rýchlu radu? Ozvite sa nám na +421 902 670 377 alebo napíšte nám!

GENEROVANIE DOKUMENTOV NA ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Zabezpečíme vám kompletné generovanie dokumentov na založenie občianskeho združenia vrátane poradenstva tak, aby ste mohli efektívne využívať všetky prislúchajúce benefity. Dávame vám do pozornosti tie najpodstatnejšie, vaše príjmy z charitatívnej reklamy do 20 000 € ročne budú oslobodené od dane z príjmov, vaše príjmy z hlavnej činnosti budú oslobodené od dane v plnej výške, môžete si výhodnejšie uplatňovať reprezentačné náklady vo výdavkoch a pri cestovných náhradách nemusíte platiť daň z motorových vozidiel. Stačí vyplniť online dotazník kliknutím na modré tlačidlo "CHCEM GENEROVAŤ DOKUMENTY NA ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA" priamo z pohodlia vášho domova. Bude to rýchle a jednoduché, zaberie vám to približne 10 minút času.

 

CHCEM GENEROVAŤ DOKUMENTY
NA ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Pred samotným generovaním si dôkladne premyslite:

NÁZOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenska. Skontrolovať ho môžete na https://ives.minv.sk/rmno/ tak, že do kolóny "Názov organizácie" napíšete názov svojho občianskeho združenia. 

SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Adresa, ktorá bude ako sídlo zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií.

CIELE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Hlavné činnosti, ktoré budete vykonávať. Dávame do pozornosti, že príjmy z týchto činností sú oslobodené od dane z príjmov v plnej výške: podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Kto bude tvoriť prípravný výbor (musia minimálne 3 osoby, ktoré sa rozhodli založiť občianske združenie a minimálne jedna z nich musí mať viac ako 18 rokov) a kto bude štatutárnym orgánom (predseda občianskeho združenia). 

 

Postup, ako si vygenerujete dokumenty na založenie občianskeho združenia:

1. Kliknite na tlačidlo "Chcem generovať dokumenty na založenie občianskeho združenia". Vyplňte online dotazník pozostávajúci z dvoch krokov, v prvom kroku kontaktné údaje, v druhom kroku informácie potrebné k zriadeniu vášho nového občianskeho združenia.

2. Na základe vyplneného dotazníka vám bude vygenerovaná kompletná dokumentácia a odoslaná na váš e-mail. Kompletnú dokumentáciu si vytlačte a podpíšte (stanovy občianskeho združenia v dvoch exemplároch). 

3. Podpísanú kompletnú dokumentáciu spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (kolky v hodnote 66 €) odošlite na adresu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá bude uvedená na vygenerovanom dokumente - návrh na registráciu. 

4. Po zaslaní kompletnej dokumentácie vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky registráciu občianskeho združenia a zašle vám prostredníctvom pošty jedno vyhotovenie stanov, na ktorom bude vyznačený deň registrácie, ktorým je deň odoslania. Občianskemu združeniu bude automaticky pridelené IČO. Celý proces trvá 2 mesiace.

 

Po zapísaní občianskeho združenia do Registra mimovládnych neziskových organizácií nezabudnite na to, že:

STE POVINNÝ

Zvolať najvyšší orgán občianskeho združenia, na ktorom sa príjmu noví členovia a zvolia sa funkcionári združenia - zápisnica z valného zhromaždenia (zašleme vám v elektronickej podobe).

Komunikovať so štátom elektronicky, a preto si musíte vybaviť elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (aj mimo trvalého pobytu). Pri procese vybavenia si zvolíte osobný kód BOK, dostanete čítačku čipových kariet a postup na nainštalovanie softvéru do PC. Elektronická komunikácia zahŕňa: elektronické služby a elektronickú schránku ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.skkomunikáciu s daňovým úradom cez www.financnasprava.skkomunikáciu so Sociálnou poisťovňou cez www.socpoist.skpodpisovanie dokumentov elektronickým podpisom.

Zriadiť účet v banke k občianskemu združeniu, k tomu budete potrebovať originál alebo overenú kópiu: stanov občianskeho združenia, zápisnice z valného zhromaždenia aj s prezenčnou listinou, zoznamu všetkých členov občianskeho združenia (zašleme vám v elektronickej podobe), výpisu z Registra mimovládnych neziskových organizácií (stiahnete si tu https://ives.minv.sk/rmno/).

Zabezpečiť spracovanie účtovníctva, môže využiť aj naše služby vedenia účtovníctva a spracovania mzdovej agendy.

 

NIE STE POVINNÝ

Oznamovať založenie občianskeho združenia daňovému úradu, ak vykonávate iba svoju hlavnú činnosť/hlavný predmet. Ak plánujete vykonávať činnosť, ktorá nie je hlavným predmetom jeho vzniku a nie je uvedená v stanovách, alebo ak plánujete zamestnávať osoby, prípadne podnikať, musíte sa registrovať na daňovom úrade a požiadať o udelenie DIČ.

 

MÔŽETE, ALE NEMUSÍTE

Využiť naše služby vedenia účtovníctva a spracovanie mzdovej agendy, najvýhodnejšie podnikateľské poistenie a dotácie od štátu.

V prípade potreby vykonať akékoľvek zmeny (zmena sídla, úprava stanov…).

Mať pečiatku.

Všetky práva vyhradené © 2023 advholding.sk